Konferencje Wrocław - 113 obiekty konferencyjne

www.konferencjewroclaw.com

Strona głównaStrona główna Formularz kontaktowyFormularz kontaktowy

Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl

 
Konferencje w Wrocław

Nazwa konferencji:Międzynarodowa Konferencja Naukowa Świat wobec „Solidarności” 1980–1989

Obiekt:Wrocław

Miejscowość:Wrocław

Data rozpoczęcia:2010-10-21

Data zamknięcia:2010-10-23

Organizator:Uniwersytet Wrocławski

Opis:Kiedy w sierpniu 1980 roku w Polsce wybuchły strajki, w wyniku których powstała „Solidarność”, opinia publiczna na całym świecie zdała sobie sprawę, że stało się coś ważnego. Po raz pierwszy za żelazną kurtyną stworzono masową, niezależną od totalitarnego państwa organizację związkową. Przez prawie półtora roku obserwowano z uwagą efekty bezkrwawej walki polskich robotników o prawo do godnego życia i wolności. Okazało się, że jest możliwe, choćby na jakiś czas, przełamanie bariery dzielącej Europę. Rządy i parlamenty, organizacje polityczne, społeczne i zawodowe, związki religijne i towarzystwa charytatywne chciały wesprzeć „Solidarność” poprzez przesyłanie pomocy materialnej, rozwijanie kontaktów, doradzanie w sprawach organizacyjnych. Ta nie do końca sformalizowana i niechętnie przyjmowana przez władze komunistyczne współpraca przyczyniła się do wzmocnienia „Solidarności”. Dowodziła, że polski ruch demokratyczny nie jest samotny w swych zmaganiach, co stało się jeszcze ważniejsze po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku. W tym trudnym czasie „Solidarność” mogła nadal liczyć na wsparcie i pomoc z całego świata. W dziesiątkach państw dochodziło do spontanicznych protestów i manifestacji, powstawały różnorodne komitety, po kilku tygodniach wznowiono, tym razem nielegalnie, wysyłkę sprzętu i pieniędzy. Na mniejszą skalę odruchy solidarności obserwowano w bloku wschodnim. Zjawisko to, o niezwykle szerokim zasięgu, powinno zostać opisane.

Tymczasem wciąż stan badań jest niezadowalający, wiele archiwów uległo zniszczeniu lub rozproszeniu, niewielu uczestników wydarzeń spisało swoje relacje. Aby choć w części zmienić ten stan rzeczy Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego organizują międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną Świat wobec „Solidarności” 1980– 1989.

Do udziału zapraszamy badaczy zajmujących się kwestią zagranicznych reakcji na powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” (zarówno społeczeństwa, jak i władz) oraz zagadnieniem międzynarodowego wsparcia dla polskiej opozycji.

Program konferencji obejmuje pięć bloków tematycznych, wg podziału geograficzno-politycznego:
1. Europa Zachodnia.
2. Blok wschodni.
3. USA i Kanada.
4. Ameryka Łacińska.
5. Azja, Australia i Afryka.

Obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zwrócą koszty podróży (do wysokości 600 EUR w przypadku uczestników z krajów europejskich lub 1200 EUR w przypadku pozostałych).

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane są do 30 marca 2010 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (max. 500 słów) w języku polskim lub angielskim. Program konferencji zostanie ustalony do 30 kwietnia 2010 r. Konferencja będzie otwarta dla publiczności.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w charakterze słuchaczy proszone są o rejestrację poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego formularza. Za udział w konferencji organizatorzy nie pobierają żadnych opłat.

Opłata:0

Znajdź obiekt

Ilość miejsc w sali od do

Standard obiektu

* * * * * . dostępny 1 obiekt pokaż

* * * * . . dostępne 2 obiekty pokaż

* * * . . . dostępne 6 obiektów pokaż

Warto zobaczyć

Muzeum Miejskie we Wrocławiu

Muzeum Miejskie we Wrocławiu

Muzeum Archeologiczne w różnych siedzibach i strukturach muzealnych istnieje już od 185 lat. Powstało w 1815 r. na bazie prywatnych i posekularyzacyjnych zbiorów archeologicznych...

więcej Zobacz więcej

Polecamy obiektywoj. dolnośląskie

Hotel Patio

Hotel Patio

Wrocław

Sal konferencyjnych3

Miejsc noclegowych78

więcej Zobacz więcej

Terminal Hotel

Terminal Hotel

Wrocław

Sal konferencyjnych5

Miejsc noclegowych110

więcej Zobacz więcej

Hotel Jester

Hotel Jester

Wrocław

Sal konferencyjnych2

Miejsc noclegowych62

więcej Zobacz więcej

Konferencje, integracja